Znalostní mapa

Java

 • Java (dobrá, pasivní znalost)
 • Lambdy a streamy*
 • Reflexe*
 • Vývoj aplikací pro Android*

Frameworky

 • Spring Framework*
 • Hibernate ORM*
 • Thymeleaf*

Testování

 • jUnit
 • AssertJ
 • Mockito*
* Spíše základní nebo přehledová znalost

Používané knihovny a nástroje

Knihovny

 • Apache Commons
 • Logback

Nástroje

 • JetBrains IntelliJ IDEA
 • Android Studio
 • Maven
 • Gradle

Praktické zkušenosti

Vybrané projekty

Navštívené vzdělávací akce

 • 2017: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Enterprise Applications in Java
 • 2015: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Seminar in Java programming
 • 2014: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Java

Studijní zdroje

Knihy

 • Bloch, Joshua: Effective Java