Znalostní mapa

Znalostní mapa podrobněji mapuje technologie, které používám. Součástí mapy je popis zkušeností s danou technologií a seznam zajímavých zdrojů, ze kterých čerpám při samostudiu.

.NET

Java

PHP

  • PHP
  • Nette Framework
  • Symfony Framework

Web

Databáze

Obecné

Ostatní