Znalostní mapa

.NET

 • C# 7 (dobrá, aktivní znalost)
 • LINQ a Expression Trees*
 • Reflexe*
 • Asynchronní programování

Frameworky

 • ASP.NET Core
 • Entity Framework Core
 • WPF
 • WCF*

Testování

 • xUnit
 • nFluent
 • Moq
* Spíše základní nebo přehledová znalost

Používané knihovny a nástroje

Knihovny

 • Serilog
 • Newtonsoft Json.NET
 • Automapper
 • LightInject
 • Polly

Nástroje

 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Visual Studio Code
 • JetBrains ReSharper
 • NuGet
 • MSBuild

Praktické zkušenosti

Pracovní zkušenosti

 • 2016–dosud: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Brno

Vybrané projekty

Ve volném čase také příležitostně přispívám k vylepšení českého (převážně strojového) překladu oficiální dokumentace ASP.NET Core.

Navštívené vzdělávací akce

Studijní zdroje

Knihy

 • Davies, Alex – Async in C# 5.0
 • MacDonald, Matthew – Pro WPF 4.5 in C#
 • Microsoft Corporation – C# 5.0 Language Specification
 • Microsoft Corporation – The Task-based Asynchronous Pattern
 • Skeet, John – C# in Depth
 • Wagner, Bill – Effective C#

On-line