Vybrané projekty

Ústav výpočetní techniky MU

  • Vývoj interního software, automatizované testování a monitoring infrastruktury pro přístupová a zabezpečovací zařízení
  • Vývoj převážně v .NET

Simulátor Simon

  • Vyvinutý v rámci bakalářské práce  jako modulární nástroj simulující činnost EKV a EZS pro účely testování vnitřní infrastruktury
  • Postupně rozšířen o podporu pro obecné integrační testování
  • Automatická validace výsledku simulace
  • Naprogramován v jazyce C#, data ukládána do databáze Oracle
  • Simulátor při persistenci využívá vlastní odlehčené ORM
  • Realizováno jako konzolová aplikace s grafickou nadstavbou ve WPF

Technologie