Znalostní mapa

Softwarové inženýrství

  • Objektově orientovaný návrh
  • Základní návrhové vzory
  • Základy UML

Navštívené vzdělávací akce

  • 2017: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Object-oriented Methods for Design of Information Systems
  • 2016: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Software Engineering II
  • 2015: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Software Engineering I

Studijní zdroje

Knihy

  • Arlow, Jim – UML 2 and the Unified Process
  • Esposito, Dino – Microsoft .NET: Architecting Applications for the Enterprise
  • Gamma, Erich et al. – Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
  • Martin, Robert C. – Clean Code

On-line