Znalostní mapa

Skriptování

Web

 • JavaScript (ECMAScript 6)*
 • JQuery*
 • TypeScript*

Systém

 • Bash*
 • PowerShell*

Ostatní

 • Python*
 • R*
* Spíše základní nebo přehledová znalost

Praktické zkušenosti

Pracovní zkušenosti

 • 2016–dosud: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Brno (PowerShell, R)

Vybrané projekty

Navštívené vzdělávací akce

 • 2017: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Mathematics and Programming (Python)
 • 2017: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Statistics II (R)
 • 2017: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno (Předmět) – Statistics (R)

Studijní zdroje

Knihy

 • Flanagan, David: JavaScript: The Definitive Guide (JavaScript)