Vybrané projekty

PageCooker

 • Systém pro vývoj a správu webových stránek a aplikací
 • Použito na desítkách webů různé velikosti
 • Snadno rozšiřitelný i bez znalosti programování

Funkcionalita

Základní správa

 • Správa a editace obsahu webových stránek
 • Hierarchické členění obsahu
 • Možnost použití vizuálního editoru (WYSIWYG)
 • Vkládání obrázků a příloh
 • Editace šablon on-line
 • Základní statistika přístupů
 • Mnohouživatelské prostředí

Vývoj webových aplikací

 • Definice vlastního typu obsahu (objektů) bez programování
 • Automatické generování formulářů a databáze
 • Verzování šablon
 • Vlastní struktura URL
 • Generování URL přívětivých pro vyhledávače
 • Vestavěný debugger

Použití systému v praxi

Systém byl použit v různých prostředích. Výhodou je jeho snadná rozšiřitelnost, díky níž není pro jednodušší úpravy aplikace nutná ani hlubší znalost programování. Mezi praxí ozkoušené způsoby použití patří:

 • Jednoduchá webová prezentace
 • Blog
 • Galerie obrázků
 • Ankety
 • Kniha hostů
 • Kontaktní formulář
 • Televizní program
 • Videoarchiv
 • Grafické rozhraní pro správu serveru
 • Katalog produktů
 • Objednávkový systém
 • E-shop
 • Evidence
 • Dokumentace
 • Správa úložiště

Technické zajímavosti

 • Pro kódování šablon stránek lze použít PHP nebo speciální značkovací jazyk vyvinutý v rámci systému
 • Databázová komponenta redukuje možnost útoku pomocí SQL injekce, šablonovací systém snižuje pravděpodobnost útoku skrze uživatelský vstup (např. pomocí XSS)
 • Systém je úspěšně integrován s jinými systémy (učetní software, skladové hospodářství, evidenční systémy, ARES, Amazon S3)

Použité technologie

Galerie