Vybrané projekty

Počty 2006

  • Aplikace pro procvičování základních početních operací
  • Podpora sčítání, odčítání, násobení a dělení
  • Postupné odkrývání náhodného obrázku při správné odpovědi
  • Vyhodnocení po dokončení

Použité technologie

  • Delphi

Galerie